Privacybeleid

Wie zijn we en wat doen we?

Van Amelsfoort Sieraden B.V. handelt mede onder de handelsnaam Het JuwelenHuys. U kunt onze (contact) gegevens vinden aan het eind van deze “Privacy Policy”. Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website sieraden te bestellen, eventueel met een kortingscode of cadeaukaart. Deze Privacy Policy is van toepassing op ons (“Verantwoordelijke”) en u als “Gebruiker” van onze website  www.hetjuwelenhuys.com  (de “Website”) en andere door ons aangeboden diensten (de “Diensten”).

 

Privacy en de Relevante Wetgeving

Uw privacy is van groot belang voor ons. Wij voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). We anticiperen ook op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen per 25 mei 2018. We zullen hierna verwijzen naar deze wetgeving als “de Relevante Wetgeving”.

 

Wat is dit?

Dit is een “Privacy Policy”. In dit document, leggen we uit wat voor soort Persoonsgegevens we verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze Website en Diensten. We zullen ook uitleggen hoe we uw persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken, en voor welke doelen we dat doen.

 

Persoonsgegevens

In deze Privacy Policy, wordt met "Persoonsgegevens" de informatie of onderdelen van informatie bedoeld, waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

Bent u jonger dan Achttien?

Als u jonger bent dan achttien jaar, kunt u onze Website en diensten niet gebruiken. Als u van onze diensten gebruik maakt en nog geen achttien jaar oud bent, overtreedt u onze gebruiksvoorwaarden. 

Wij handelen als Verantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden.  In dit opzicht handelen we als (verwerkings)verantwoordelijke, hierna “Verantwoordelijke” in de zin van de Relevante Wetgeving.

 

Uw toestemming

We zullen uw Persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of openbaren zonder uw toestemming. Wanneer u een aankoop doet op onze Website, stemt u in met deze Privacy Policy. Houd er rekening mee dat u niet verplicht bent om in te stemmen met deze Privacy Policy maar dat u geen aankopen kunt doen op onze Website als u niet instemt met deze Privacy Policy.

 

Welke Persoonsgegevens verwerken we als Verantwoordelijke?

Wanneer u onze gebruik maakt van onze website, zijn er bepaalde stukjes informatie die wij vragen. Dit zijn vrij algemene dingen, zoals uw naam en de contactgegevens van uw voorkeur. Als Verantwoordelijke, verwerken we de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Naam;
 • Adresgegevens, om de bestelling af te kunnen ronden;
 • Telefoonnummer, om de bestelling af te kunnen ronden;
 • E-mailadres, om de orderbevestiging naar toe te sturen;
 • Cookies, zoals verder beschreven in ons Cookie Statement;
 • Het type van uw mobiele telefoon die u gebruikt wanneer u onze Website bezoekt en gebruikt;
 • IP adres;
 • Taal van uw browser;
 • En als u ons daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven – uw geolocatie.

 

Hoe gebruiken we de door ons verzamelde Persoonsgegevens?

Wij gebruiken bovengenoemde Persoonsgegevens alleen wanneer noodzakelijk voor de doelen die hieronder worden beschreven:

 • We gebruiken uw e-mailadres om orders aan uw adres te koppelen.
 • Wij gebruiken uw naam om u juist te kunnen adresseren in de communicatie.
 • Wij gebruiken cookies die essentieel zijn voor de werking van onze Website, om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken en om klik- en surfgedrag bij te houden. U kunt meer informatie vinden over de cookies die we gebruiken in ons Cookie Statement.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over veranderingen van deze Privacy Policy of onze Algemene Voorwaarden.  
 • We gebruiken uw e-mailadres om pushberichten te sturen over nieuwe content of andere activiteiten met betrekking tot de Website en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die misschien interessant voor u zijn. U kunt u op elk moment uitschrijven voor deze diensten of deze weigeren;
 • We gebruiken uw e-mailadres, IP adres en het type van uw mobiele telefoon om bij te houden en te beoordelen (i) wanneer en hoe vaak u onze Website gebruikt, (ii) welke (push)berichten door u geopend worden en hoe vaak en wanneer deze door u geopend worden, en (iii) welke content het meest gelezen wordt door Gebruikers;
 • Het type van uw mobiele telefoon helpt ons ook om de Website aan te passen aan de technische vereisten van uw apparaat;
 • We gebruiken de gegevens over de taal van uw browser om u te adresseren in een taal die u spreekt.
 • Uw IP adres en geolocatie helpen ons om te bepalen welke campagnes en (speciale) aanbiedingen misschien interessant voor u zijn;
 • We gebruiken uw e-mailadres om aanvullende Diensten in het kader van klantenondersteuning en -hulp aan u te kunnen verlenen.

 

Hoe lang zullen we de Persoonsgegevens bewaren?    

De Persoonsgegevens die door ons worden verzameld zullen bewaard worden zo lang u gebruik maakt van onze Website. Als deze Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor vervulling van de doeleinden zoals hierboven genoemd, of als deze onjuist blijken te zijn, zullen de (onjuiste) Persoonsgegevens ook verwijderd worden. Zie - in verband met uw rechten - meer informatie over verwijdering van Persoonsgegevens aan het eind van deze Privacy Policy. We zullen de Persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan 5 (vijf) jaar na de datum vanaf de laatste update van de gegevens, behalve wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

Met wie delen we uw Persoonsgegevens en voor welke doeleinden?

Er zijn verschillende partijen geïntegreerd in de diensten van Het JuwelenHuys. Dit gebeurt op verschillende manieren en om verschillende redenen. Het hoofddoel is om uw orders zo spoedig mogelijk te verwerken zodat u gebruik kunt maken van uw product. Wij delen de Persoonsgegevens met de volgende derde partijen:

 • Advalley B.V.
  Advalley B.V. is verantwoordelijk voor de klantenservice rondom Het JuwelenHuys en heeft uw contact- en bestelinformatie nodig om u juist te woord te staan en uw vragen te beantwoorden.

Wanneer het noodzakelijk is om u van een voortdurende Dienst te voorzien, kunnen we Persoonsgegevens delen met een van onze groepsvennootschappen of – wanneer onze onderneming wordt verkocht aan of zal fuseren met een andere partij – de aanstaande koper of andere partij bij de fusie. Deze partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen de Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.

 

(Sub)Bewerkers/Verwerkers

We maken gebruik van derde dienstverleners om ons te helpen om onze Website te beheren of hosten, of bijv. om namens ons activiteiten uit te voeren zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn “(Sub)Bewerkers/Verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving, contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en om Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de beperkte doeleinden zoals hierboven genoemd.

 

Generiek geaggregeerde (niet-persoonlijke) data

Om onze Website zo optimaal mogelijk laten werken, kunnen we uw Persoonsgegevens omzetten in niet-Persoongsgegevens en deze aggregeren met informatie die wordt verzameld van andere Gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden voor analyse van onze industrie en verbetering van de functionaliteiten van de Website. In zo'n geval zullen de Persoongegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd worden: zij zullen geen Persoonsgegevens meer bevatten. 

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We werken hard om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We nemen bijvoorbeeld de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens veilig zijn:

 • We versleutelen bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • We beveiligen onze netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • We beveiligen de toegang tot bestanden met Persoonsgegevens met wachtwoorden;
 • We registreren automatisch alle acties met betrekking tot de Persoonsgegevens;
 • We beperken de toegang tot de Persoonsgegevens tot de doeleinden zoals genoemd in deze Privacy Policy;
 • We nemen fysieke maatregelen met betrekking tot toegang tot de Persoonsgegevens;

 

Export van gegevens buiten de Europese Unie

We zullen Persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Unie (EU) , Zwitserland en England. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen. Als we de Persoonsgegevens buiten de EU brengen, zullen de Gegevens alleen doorgegeven worden naar landen die voorzien in een adequaat beschermingsniveau dat voldoet aan de EU-normen. De doorgifte van Gegevens buiten de EU zal altijd in overeenstemming zijn met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wbp en – per 25 mei 2018 – hoofdstuk 5 van de AVG).

 

Wijzigingen in deze Privacy Policy

We kunnen onze Privacy Policy van tijd tot tijd updaten. Als het gaat om significante wijzigingen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u verzoeken om de bijgewerkte Privacy Policy te accepteren voordat u verder kunt gaan met het gebruiken van onze Website. We zullen Gebruikers hierover informeren via een online nieuwsbrief (als Gebruiker ons zijn e-mailadres daarvoor heeft gegeven).

 

Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt een openbaar register bij van alle meldingen die gedaan worden door organisaties die Persoonsgegevens verwerken. We zullen de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte brengen van onze Persoonsgegevensverwerkingen. Per 25 mei 2018, zal deze meldplicht onder de AVG verlopen. In plaats daarvan, zullen we gedetailleerde documentatie bijhouden van de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 

Uw rechten en onze contactgegevens 

Zoals gespecificeerd in en onder de voorwaarden van de Relevante Wetgeving, heeft u het recht om (ons) te vertellen dat u:

 • graag de Persoonsgegevens zou willen zien en/of een kopie van de Persoonsgegevens die over u door ons worden verwerkt zou willen hebben, welke ook aangeeft waar de gegevens worden verwerkt en voor welk doel. We kunnen deze kopie ook voor u – op uw verzoek– geven aan een andere partij, in het geval dat u graag wilt dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere partij;
 • graag zou willen dat wij uw Persoonsgegevens aanpassen, updaten, afschermen of verwijderen, of de verwerking daarvan in onze documentatie beperken;
 • misbruik van uw Persoonsgegevens wenst te melden;
 • een bezwaar hebt tegen verwerkingen van uw Persoonsgegevens door ons;
 • denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • uw toestemming wil intrekken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, stoppen we met de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerkingen op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 5 werkdagen na ontvangst te reageren.

 

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, stuur ons dan een e-mail via info@hetjuwelenhuys.com.